Archive for Wrzesień 2013

Wokół Kongresu Jakubowego

Wrzesień 24, 2013

– a dokładniej Światowego Spotkania Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba.

Link do wydarzenia za pośrednictwem Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych wybraliśmy nieprzypadkowo. Bowiem, po uświetnieniu naszym dwuczęściowym koncertem otwarcia VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela”, które odbyło się 5 września w Sali Obrad krakowskiej RM:

Chórzyści gotowi do pierwszej części kongresowego występu

Pałac Wielopolskich czyli Sala Obrad RMKrakowa - na Międzynarodowym Kongresie Jakubowym przemawia Kard. Dziwisz

…w niedzielę wzięliśmy udział w podsumowaniu i zamknięciu wydarzenia. W więcławickim zabytkowym kościele, pod przewodnictwem wytrwałego pielgrzyma (pieszego i rowerowego) czyli Biskupa Rysia, ludzie z całego świata, przejęci ideą i pątniczą praktyką Camino, modlili się na mszy świętej, przez nas współ-oprawianej muzycznie.

Chór w Więcławicach jest maleńki i ciasny - do tego ten upałłł...

za to jakie widoki!... ujęcie z bpem Rysiem i peeełną świątynią wiernych rozmyło się nieco bo słońce też chciało zerknąć w południowe okna Zdjęcia – BM

Do Więcławic chórzyści powrócą 19 października, gdy kościół stanie się oficjalnie sanktuarium. Przy wszystkich tych okazjach wykonywaliśmy muzykę szlaków św. Jakuba.

Reklamy