Archive for Grudzień 2013

Świadkowie wiary. Gaudete!

Grudzień 16, 2013

koncert na zakończenie Roku Wiary - Kolegiata Zdjęcie – Kolegiata

Pierwszy z koncertów, na zakończenie Roku Wiary, odbył się 24 listopada 2013. Poświęcony był postaciom świętych w muzyce. W tym – współpatronowi Kolegiaty, św. Janowi Kantemu, Profesorowi Akademii. Juliusz Łuciuk, kompozytor krakowski, zadedykował naszemu chórowi Modlitwę o św. Janie Kantym, która także znalazła się w programie.

Drugi koncert, również u Św. Anny, miał miejsce 15 grudnia. Wypełniony został muzyką maryjno-adwentową, od Magnificat Pachelbela po La cantorię… Godarda.

Prócz tego, chórzyści śpiewali na mszach św. w Kolegiacie nie rzadziej, niż dwa razy w miesiącu. Oraz ćwiczyli pilnie na zbliżające się, wyjątkowe wydarzenie styczniowe…

Reklamy